Til forsiden   Kontakt  
  
  
 
Sponsorer

Nyheder fra forbundet
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Region Syddanmark går forrest og får ældre i bevægelse på plejecentre i Esbjerg kommune

DAI starter 2017 med at underskrive en samarbejdsaftale med Esbjerg kommune omkring certificering af Senioridrætscentre. Det er 3 plejecentre i kommunen, som har ønsket at starte en proces mod, at deres huse skal være mere åbne for aktiviteter for lokale borgere i samspil med beboerne og ansatte på stederne. Aftalen bygger videre på en certificerings succes på et af kommunens andre plejecentret, Esehuset i Sædding.

DAI Region Syddanmark inviterer til Idrætsmøde i Krolf

DAI Region Syddanmark

IDRÆTSMØDE KROLF 2017
 
Torsdag den 2. marts kl. 10.00, Øster Højst Kro

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning v/ Jørgen Fangel
 4. Regnskab 2016
 5. Budget 2017
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til udvalget på valg er :Kaj Schwebs Helmuth Abrahamsen Jørgen Fangel Jørgen S.Meyer.
  Kjeld Jacobsen skal godkendes,da han er indtrådt fra  at være supplant.
 1. Valg af 1 suppleant:
 2. Stævneplan 2017
 3. Evt.

3 repræsentanter fra hver klub har stemmeret (navne afgives før mødes start) alle fremmødte medlemmer har taleret.
Forslag og tilmelding skal være sektetæren i hænde senest 20. feb. 2017. Sendes til jussi@bbsyd.dk

Hilsen Krolfudvalget i Region Syddanmark

Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling i DAI Region Syddanmark 27. oktober i Bramdrupdamhallen.

Da det ikke var muligt at få valgt en ny regionsledelse, blev det i stedet besluttet at nedsætte en overgangsledelse frem til den ordinære generalforsamling i april 2017. I overgangsledelsen fungerer Peter Rasmussen (der er medlem af forbundsleden og medlem af regionens fodboldudvalg som leder af regionen. DAI’s forbundskontor varetager kasserer/bogholderifunktionen.
Herudover meldte 4 personer sig, som gerne vil hjælpe til og indgå i overgangsledelsen:
Jørgen Fangel (Vester Sottrup Krolf), Peter Jepsen (Øster Holst Krolf), Hans Jørgen Meyer (Løgum Kloster Krolf), Kjeld Jacobsen (Egen Pensionist og Efterlønsklub).
Dette blev accepteret af forsamlingen.
Palle Thomsen, forbundssekretær

Klik her for at se referatet