Til forsiden   Kontakt  
  
  
 
Sponsorer

Nyheder fra forbundet
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
DAI Region Syddanmark inviterer til Idrætsmøde i Krolf

DAI Region Syddanmark

IDRÆTSMØDE KROLF 2017
 
Torsdag den 2. marts kl. 10.00, Øster Højst Kro

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning v/ Jørgen Fangel
 4. Regnskab 2016
 5. Budget 2017
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til udvalget på valg er :Kaj Schwebs Helmuth Abrahamsen Jørgen Fangel Jørgen S.Meyer.
  Kjeld Jacobsen skal godkendes,da han er indtrådt fra  at være supplant.
 1. Valg af 1 suppleant:
 2. Stævneplan 2017
 3. Evt.

3 repræsentanter fra hver klub har stemmeret (navne afgives før mødes start) alle fremmødte medlemmer har taleret.
Forslag og tilmelding skal være sektetæren i hænde senest 20. feb. 2017. Sendes til jussi@bbsyd.dk

Hilsen Krolfudvalget i Region Syddanmark

Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling i DAI Region Syddanmark 27. oktober i Bramdrupdamhallen.

Da det ikke var muligt at få valgt en ny regionsledelse, blev det i stedet besluttet at nedsætte en overgangsledelse frem til den ordinære generalforsamling i april 2017. I overgangsledelsen fungerer Peter Rasmussen (der er medlem af forbundsleden og medlem af regionens fodboldudvalg som leder af regionen. DAI’s forbundskontor varetager kasserer/bogholderifunktionen.
Herudover meldte 4 personer sig, som gerne vil hjælpe til og indgå i overgangsledelsen:
Jørgen Fangel (Vester Sottrup Krolf), Peter Jepsen (Øster Holst Krolf), Hans Jørgen Meyer (Løgum Kloster Krolf), Kjeld Jacobsen (Egen Pensionist og Efterlønsklub).
Dette blev accepteret af forsamlingen.
Palle Thomsen, forbundssekretær

Klik her for at se referatet

Ekstraordinær regionsgeneralforsamling i DAI Region Syddanmark

Forbundsledelsen, 3. oktober 2016


Til DAI’s medlemsforeninger i Region Syddanmark, repræsentanter valgt på idrætsmøder og medlemmer af regionens udvalg.

Indkaldelse til ekstraordinær regionsgeneralforsamling i DAI Region Syddanmark
torsdag, den 27. oktober kl. 19.00 i Bramdrupdam Sports – og mødecenter, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding.

Medlemmerne af DAI Region Syddanmarks regionsledelse har på et møde 16. august 2016 besluttet at trække sig, og har efterfølgende overladt det til DAI’s forbundsledelse at indkalde til en ekstraordinær regionsgeneralforsamling om valg af en ny regionsledelse. Der er således tale om en helt ekstraordinær situation, da det normalt er regionsledelsen, der indkalder.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær regionsgeneralforsamling 27. oktober kl. 19.00 i Bramdrupdam Sports – og mødecenter, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding med følgende dagsorden:

1. Velkomst og redegørelse ved DAI’s forbundsformand Jan F. Ludvigsen
2. Valg af dirigent
3. Valg af medlemmer af regionsledelsen:
  a. Formand – vælges frem til generalforsamlingen i 2018
  b. Næstformand – vælges frem til generalforsamlingen i 2017
  c. Kasserer – vælges frem til generalforsamlingen i 2017
  d. 2 medlemmer – vælges frem til generalforsamlingen i 2018
  e. 2 medlemmer – vælges frem til generalforsamlingen i 2017
  f. 2 suppleanter – vælges frem til generalforsamlingen i 2017
4. Afslutning

Hver forening, der har opfyldt sine forpligtelser til forbund og region har ret til at deltage med 3 repræsenter med stemmeret. Ligeledes har de enkelte idrætsmøder ret til at deltage med 3 repræsentanter med stemmeret. Herudover kan medlemmer af regionens udvalg og medlemmer af forbundsledelsen samt indbudte gæster deltage med taleret, men uden stemmeret.

Der bydes på en ostemad, kaffe, vand eller øl. Af hensyn til bestilling af dette bedes man tilmelde sig på e-mail: dai@dai-sport.dk senest 24. oktober med angivelse af, hvor mange man deltager med.

Med venlig hilsen
Jan F. Ludvigsen, / Palle Thomsen,
forbundsformand/ forbundssekretær